Alexander the Great

Ter­ve­tu­loa
Sa­mi­Pet­te­ri.fi -si­vus­tol­le

Miesten mielenterveys- ja kehosuhdeosaaja, somevaikuttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja & psyykkinen valmentaja.

person pouring black coffee in white ceramic mug placed on brown wooden table during daytime

Tiiätkö, että tähän on ra­ken­teil­la ehkä hienoin nettisivu ikinä.

Mutta otahan eka kuppi kahveeta odo­tel­les­sa!

Sillä välin kun netisivut rakentuvat, tutustu ihmeessä Instagram-tiliini. Sieltä löytyvät mm. tekemäni kaksoiskuvat, jotka ovat ilahduttaneet monia. ;)

Fall is in the Air

VAI­KUT­TA­MI­NEN

Teen mie­lent­re­veys­vai­kut­ta­ja­na sisältöä sosiaalisessa mediassa jakaen tietoa mm. miesten mielentyerveys- ja kehosuhdeasioista. Lisäksi ollut useasti esillä perinteisessä mediassa. Olen ollut myöskin SuomiAreenalla Porissa Syömishäiriöliitto ry:n kutsumana panelistina puhumassa aiheesta "saako Suomessa olla lihava?"

Kirjoitan sivuilleni artikkeleja erilaisista mie­len­ter­vey­sai­heis­ta, jotka löytyvät "artikkelit" välilehden takaa.

two men talking

PSYYK­KI­NEN VALMENNUS

Psyykkinen valmentaminen on tavoitteellista työskentelyä, jonka tavoitteet voivat olla arkisissa asioissa, urheilun toi­min­taym­pä­ris­tös­sä, omien unelmien saavuttamisessa ja oman arjenhallinnan parantamisessa. Psyykkisen valmennuksen menetelmät lisäävät psykologista joustavuutta ja kehittävät psyykkisiä taitoja, kuten keinoja ja tapoja, joilla käsittelemme mieltämme, tunteitamme ja ajatuksiamme.


Psyykkisessä valmennuksessa kasvatetaan ja tuetaan itsetuntemusta ja myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Paremman itseymmärryksen sekä toimivien ajatus- ja toimintamallien myötä on mahdollisuus elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumiseen, ja sitä kautta suorituskyvyn kehittymiseen.

boy singing on microphone with pop filter

Noin minuutin mittaiset mie­len­ter­veys­vin­kit ilah­dut­taa niin somessa kuin Spo­ti­fys­sa.

PODCAST

Olen ollut mukana tekemässä useita podcast-jaksoja, joista Mielicast on oma lempilapseni. Noin minuutin mittaiset mielenterveysvinkit ilahduttavat ja herättelevät ajatuksia niin Instagramissa kuin Spotifyssa.


Toimin juontajana Siun soten Miekö miepä -podcastissa, jossa käsiteltiin erilaisia mie­len­ter­vey­sai­hei­ta vaihtuvien vieraiden kanssa. Lisäksi olen vieraillut useissa muiden podcasteissa.

Ar­tik­ke­lit

Retropan 320 film
10.9.2022

10.9. vietetään it­se­mur­hien eh­käi­sy­päi­vää. Vuoden 2022 #mi­tä­kuu­luu -kamp­pan­jan keskiöön on nostettu vä­hem­mis­tö­ryh­mien edustajat, jotka ovat it­se­mur­hien ris­ki­ryh­mään kuuluvia hen­ki­löi­tä.

orange and white medication pill
31.7.2022

Psyy­ken­lääk­kei­den käyttö on ylei­sem­pää kuin moni uskoo. Duo­deci­min mukaan joka kymmenes aikuinen käyttää vuo­sit­tain sään­nöl­li­ses­ti jotakin psyy­ken­lää­ket­tä ja 700 000 henkilöä ainakin lyhyen aikaa.

Back of Hercules in main square in Florence, Italy.
30.7.2022

Miesten kokemista ul­ko­nä­kö­pai­neis­ta ja riit­tä­mät­tö­myy­den tunteesta puhutaan vähän, jos ollenkaan, mutta tarvetta kes­kus­te­lun he­rät­te­lyl­le selkeästi on.

You can buy as an NFT on Foundation | 

https://foundation.app/@sonance/~/91090

Yh­teys­tie­dot

Sami-Petteri A.

samipetteri.asikainen@gmail.com

© 2020 samipetteri.fi – Kaikki oikeudet pidätetään.