Artikkelit

Retropan 320 film
10.9.2022
10.9. vietetään it­se­mur­hien eh­käi­sy­päi­vää. Vuoden 2022 #mi­tä­kuu­luu -kamp­pan­jan keskiöön on nostettu vä­hem­mis­tö­ryh­mien edustajat, jotka ovat it­se­mur­hien ris­ki­ryh­mään kuuluvia hen­ki­löi­tä.
orange and white medication pill
31.7.2022
Psyy­ken­lääk­kei­den käyttö on ylei­sem­pää kuin moni uskoo. Duo­deci­min mukaan joka kymmenes aikuinen käyttää vuo­sit­tain sään­nöl­li­ses­ti jotakin psyy­ken­lää­ket­tä ja 700 000 henkilöä ainakin lyhyen aikaa.
Back of Hercules in main square in Florence, Italy.
30.7.2022
Miesten kokemista ul­ko­nä­kö­pai­neis­ta ja riit­tä­mät­tö­myy­den tunteesta puhutaan vähän, jos ollenkaan, mutta tarvetta kes­kus­te­lun he­rät­te­lyl­le selkeästi on.
You can buy as an NFT on Foundation | 

https://foundation.app/@sonance/~/91090

Yh­teys­tie­dot

Sami-Petteri A.

samipetteri.asikainen@gmail.com

© 2020 samipetteri.fi – Kaikki oikeudet pidätetään.